A Sanidade é cousa de tod@s. 4.000 VECES GRAZAS!

2.11.10

Valoración da ADSP do Orzamento Sanitario da Xunta de Galiza para o ano 2011: máis precariedade para a sanidade pública.2009
2010
2011
Cap I Personal
1.555.950
1.614.083
1.560.041
Cap II Gasto corriente
883.523
861.360
828.740
Cap IV Farmacia
985.449
990.520
932.929
Cap VI Inversiones
150.326
124.000
64.954
TOTAL
3.655.699
3.632.911
3.464.494


O orzamento presenta un déficit inicial de 629 millóns de euros como consecuencia de que os ingresos (non financeiros) non chegan para financiar os gastos correntes e o endebedamento da CCAA (149 millóns de euros)
O orzamentos inicial do Sergas reduciuse en 167millóns respecto do pasado ano e de 233 millóns respecto ao liquidado en 2008 (cando o PP fíxose cargo da Xunta de Galicia), o que fará que a débeda creza aínda máis neste ano.
O gasto de persoal descende en 54 millóns (6,3%), o gasto corrente destinado ao funcionamento dos hospitais e centros de saúde perde 33 millóns (3,8%) e os investimentos para o mantemento dos centros sanitarios e renovar o seu equipamento 59,1 millóns (4,8%) .
O prepuesto da P volve sufrir un recorte de 90 millóns de euros respecto do 2010 (6,5%) o que deixa a súa participación no 10,2% do prepuesto total do SERGAS (habería que recordar que a este recorte habería que sumar os 62 millóns de investimento en AP previstos no Plan de Melllora ). O prepuesto hospitalario descende en 63 millóns de euros (3%) que aínda que é a metade da educción do de primaria supón un serio recorte que repercutirá sobre o persoal, a oferta de servizos e as listas de espera.
Consecuencias
1.- A paralización do Plan de Mellora de Atención Primaria que contemplaba un aumento dos persoais e do equipamento tecnolóxico, o que perpetuará a masificación e a baixa capacidade resolutiva dos centros de saúde.
2.- A redución da actividade dos hospitais e centros de saúde e da súa oferta de servizos e o desvío dos pacientes, non atendidos por este motivo, a centros privados e ás listas espera.
3.- A perda de especialistas en hospitais e centros de saúde e a redución de contratos do de persoal para substitucións por enfermidade, permisos e vacacións (este ano reducíronse os contratos nun 40%), polo que os médicos e enfermeiras están volvendo emigrar a outras comunidades autónomas ou ao estranxeiro.
4.- A deterioración dos centros sanitarios que paralizaron os Plans Directorios que levan anos pendentes de aplicación. A maioría dos hospitais están envellecidos e necesitan con carácter urxente renovar e ampliar os seus edificios e equipamento tecnolóxico. O gasto corrente destinado ao funcionamento dos centros reduciuse en 227 millóns e os investimentos para obras de renovación dos mesmos en 81.
5.- A quebra económica do sistema a curto prazo
-          Redúcese o gasto e increméntase déficit de saída, e en pouco tempo (tres anos) haberá que a pagar ás empresas concesionarias dos contratos público-privados (PFI) o canon por construír e xestionar os novos centros (os hospitais de Vigo e Pontevedra, os plans directorios dos de Ourense e Coruña ou os 19 novos centros de saúde que se licitará este ano). Estes contratos aprazan o pago da débeda ao momento da entrega, multiplican por seis os seus custos e deixan en mans privadas durante polo menos 20 anos os centros sanitarios. O canon a pagar en tres ou catro anos suporá 300-500 millóns anuais o que reducirá a un 3,9% do orzamento o diñeiro dispoñible para o funcionamento dos centros sanitarios públicos (obrigará a paralizar a súa actividade).
-          O capítulo de investimentos finánciase, basicamente, con recursos procedentes da Unión Europea (42,5%) que desparecerán a partir do 2013, e con endebedamento (40,6%) que está sendo limitado polas políticas neoliberais da UE e do os gobernos europeos
O orzamento prevé unha redución no gasto farmacéutico (933 millóns en farmacia extra hospitalaria o que suporía de 221 millóns respecto dese ano), que non é crible dado o crecemento deste gasto ao longo do pasado anos (6-7%) e á ausencia das medidas globais para afrontar os múltiples determinantes do mesmo .

Nenhum comentário:

Postar um comentário